Narudžba usluge

Svaka rezervacija termina putem web servisa, telefonski ili osobno se smatra narudžbom, u skladu sa zakonom.

Rezervirani termin nije obvezujući. Ukoliko odabrani termin nije dostupan "Ben Fatto" će obavijestiti korisnika pravovremeno i ponuditi alternativni termin.

Ispunite formular za narudžbu usluge

Opcionalno
Ukoliko ne odaberete tip, u Napomeni navedite detalje