Plaćanje

Plaćanje općom uplatnicom ili internet bankarstvom

 • Opća uplatnica ispunjava se sa svim potrebnim podacima.
 • Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke, Fine, poštanskim uredima ili putem internet bankarstva.
 • U cilju ubrzanja obrade narudžbe, potvrdu o plaćanju možete nam dostaviti putem email adrese na office@benfatto.hr.
 • Smatrati će se prihvatljivi upiti za čišćenje sa izvršenom uplatom minimalno 2 dana prije čišćenja i u dogovoru sa Ben Fatto menadžerom prodaje.
 • U slučaju otkazivanja ili pomicanja termina čišćenja Ben Fatto nema ni potpunu ni djelomičnu obavezu povrata novca.
 • U slučaju da korisnik usluge ne omogući djelatniku Ben Fatta pristup prostoru za čišćenje u zakazanom terminu, narudžba će se smatrati otkazanom.
 • Korisnik ima mogućnost otkazivanja svoje narudžbe čišćenja dva dana prije samog dolaska Ben Fatto osoblja za čišćenje.
 • Korisnik može otkazati uslugu pisano ili u potvrdnoj e-poruci na mejl: office@benfatto.hr.
 • Korisnik dobiva povratno na svoj mejl potvrdu da je narudžba otkazana.
 • Ugovor za uslugu čišćenja je sklopljen u trenutku prihvaćanja i potvrde narudžbe od Obrta za čišćenje "Ben Fatto".
 • U slučaju da u dogovorenom-naručenom terminu nije moguće, zbog više sile (vremenskih neprilika, prometnih zastoja i sl.), korisnik usluge i menadžer prodaje "Ben Fatto" će se usuglasiti oko alternativnog termina, a o čemu korisnik na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu da je narudžba zaprimljena u novom terminu.
 • Sve cijene na web servisu Ben Fatto izražene su u kunama.